• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Užitočné informácie

Zaujímavé skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu

Zaujímavú skúsenosť z inžinierskogeologického prieskumu pre stavebníctvo sme získali počas prieskumných prác pre výstavbu kaplnky, ktorá bola situovaná na úpätí strmého zosuvného svahu. V priebehu inžinierskogeologického prieskumu sa zisťovali nielen údaje, umožňujúce vypočítať stabilitu svahu po zaťažení, ale vyberala sa taká konštrukciu základu, pri použití ktorej zostane svah stabilný. Za veľmi dôležitú považujeme skutočnosť, že prieskum nebol pozastavený do tej doby, kým sa problém kompletne vyriešil a projektantovi boli zodpovedané všetky otázky. V tomto prípade aktivity riešiteľov prieskumu  presiahli bežný rámec náplne prieskumnej činnosti a ocitli sa až v oblasti projektovania a konštrukcie stavby. Takýto prístup je však charakteristickou črtou našich prác. Pracujeme pre projektantov, staviteľov, užívateľov a snažíme sa riešiť nielen vlastné, ale prispieť aj k riešeniu ich úloh.