• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

O NÁS

Vitajte na našej stránke

Zameranie firmy je spojené s ľudskou činnosťou orientovanou na riešenie svojich základných potrieb spojených predovšetkým so zabezpečovaním bývania. Od roku 1988 firma pôsobí na území Ruska a Ukrajiny a od roku 2015 aj na území Slovenska. Našim hlavným cieľom je výstavba a zariaďovanie obytných a priemyselných budov, počnúc geologickým prieskumom, vypracovaním projektovej dokumentácie až po dodávku stavebných materiálov a technológií. Osobitne sa venujeme rozpracovaniu vedeckých a patentovaných spôsobov v oblasti zabezpečenia vykurovania budov, čistenia podzemných a odpadových vôd od ropných produktov.

V oblasti geologických prác realizujeme inžinierske, geologické a hydrologické prieskumy a ekologické a vedecké výskumy. Naša firma vlastní všetky nevyhnutné zariadenia na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu, ako sú vrtná súprava a prístroj na dynamickú penetráciu. Z noviniek možno spomenúť prístrojové vybavenie na vykonávanie geofyzikálnej metódy ЕIEMPZ -registráciu prirodzeného pulzného elektromagnetického poľa zeme. V prípade nutnosti môžeme na riešenie ľubovoľnej konkrétnej úlohy zabezpečiť potrebné nevyhnutné prístrojové vybavenie.

Na spracovanie výsledkov prieskumných prác používame aktuálne programové vybavenie, ktoré umožňuje vykonávať výpočet únosnosti pilót, stability svahov, modelovanie dynamických filtračných procesov a riešenie ďalších úloh. Okrem toho, náš potenciál spočíva i v tom, že máme dodávateľov, ktorí spoločne s nami a pod našou kontrolou môžu realizovať geologické práce rôzneho stupňa náročnosti. Ide o pracovníkov zo známych ukrajinských i ruských firiem. Vďaka využitiu poznatkov a skúseností týchto dodávateľov môžeme navrhnúť zaujímavé zľavy na naše práce. V snahe zabezpečiť vysokú kvalitu prác a získať Vašu dôveru k našim výsledkom, plánujeme z vlastných prostriedkov vykonávať expertízu našich záverečných správ slovenskými geologickými organizáciami.

Firma disponuje osvedčením na vzorkovanie pitných a odpadových vôd. Disponuje povolením na vykonávanie hydrogeologických, inžinierskogeologických, meračských a technických (vrtné a zemné) a ďalšich prác ( IG, HG, TMP, TP, MŢP, SGP, SEZ ).

V oblasti obchodnej činnosti realizujeme veľkoobchodné dodávky tovarov a služieb z Ruska a Ukrajiny na Slovensko a taktiež opačným smerom. Ide predovšetkým o stavebné materiály, pletivo, elektródy, odvodňovacie systémy, rezné kotúče (disky) a iné výrobky a materiály zo sortimentu hutníckeho priemyslu. V našom sortimente sú aj výrobky a zariadenia na zabezpečenie funkčnosti obytných budov: slnečné kolektory, čističky vody a iné. Zatiaľ naša firma nedisponuje vlastnými skladovacími priestormi na území Slovenska a z tohto dôvodu realizujeme dodávky tovarov a služieb na základe konkrétnej požiadavky našich zákazníkov. Na rozšírenie a realizáciu svojej činnosti a obchodných zámerov firma hľadá obchodných partnerov a skladové priestory. Sortiment našich výrobkov je kategorizovaný podľa ich určenia a druhu. Podľa požiadavky našich zákazníkov sme schopní dodať tovary a výrobky o ktoré partner prejaví záujem. Poskytujeme taktiež pomoc pre našich zákazníkov pri organizácii výstav a zabezpečení reklamy na území Ruska a Ukrajiny. Časť zamestnancov našej firmy pôsobí priamo na Ukrajine a venuje sa realizácii hlavných zámerov firmy.

ing Aleksandr Suchodubov CSc

zakladateľ, riaditeľ

Natália Suchodubova

zakladateľka, ekonómka

Sídlo firmy

v meste Charkov