• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

O NÁS

Vitajte na našej stránke

Zameranie firmy je spojené s ľudskou činnosťou orientovanou na riešenie svojich základných potrieb spojených predovšetkým so zabezpečovaním bývania. Od roku 1988 firma pôsobí na území Ruska a Ukrajiny a od roku 2015 aj na území Slovenska. Našim hlavným cieľom je výstavba a zariaďovanie obytných a priemyselných budov, počnúc geologickým prieskumom, vypracovaním projektovej dokumentácie až po dodávku stavebných materiálov a technológií. Osobitne sa venujeme rozpracovaniu vedeckých a patentovaných spôsobov v oblasti zabezpečenia vykurovania budov, čistenia podzemných a odpadových vôd od ropných produktov.

V oblasti geologických prác realizujeme inžinierske, geologické a hydrologické prieskumy a ekologické a vedecké výskumy. Naša firma vlastní všetky nevyhnutné zariadenia na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu, ako sú vrtná súprava a prístroj na dynamickú penetráciu. Z noviniek možno spomenúť prístrojové vybavenie na vykonávanie geofyzikálnej metódy ЕIEMPZ -registráciu prirodzeného pulzného elektromagnetického poľa zeme. V prípade nutnosti môžeme na riešenie ľubovoľnej konkrétnej úlohy zabezpečiť potrebné nevyhnutné prístrojové vybavenie.

Na spracovanie výsledkov prieskumných prác používame aktuálne programové vybavenie, ktoré umožňuje vykonávať výpočet únosnosti pilót, stability svahov, modelovanie dynamických filtračných procesov a riešenie ďalších úloh. Okrem toho, náš potenciál spočíva i v tom, že máme dodávateľov, ktorí spoločne s nami a pod našou kontrolou môžu realizovať geologické práce rôzneho stupňa náročnosti. Ide o pracovníkov zo známych ukrajinských i ruských firiem. Vďaka využitiu poznatkov a skúseností týchto dodávateľov môžeme navrhnúť zaujímavé zľavy na naše práce. V snahe zabezpečiť vysokú kvalitu prác a získať Vašu dôveru k našim výsledkom, plánujeme z vlastných prostriedkov vykonávať expertízu našich záverečných správ slovenskými geologickými organizáciami.

Firma disponuje osvedčením na vzorkovanie pitných a odpadových vôd. Disponuje povolením na vykonávanie hydrogeologických, inžinierskogeologických, meračských a technických (vrtné a zemné) a ďalšich prác ( IG, HG, TMP, TP, MŢP, SGP, SEZ ).

ing Aleksandr Suchodubov CSc

zakladateľ, riaditeľ

Horniny Slovenska

Sídlo firmy

v meste Charkov