• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Užitočné informácie

V našich prácach zvažujeme viacero otázok

V našich prácach zvažujeme nielen otázky, týkajúce sa správania projektovanej budovy po jej výstavbe,  ale aj dopad budovy a jej výstavby na životné prostredie. V extrémnych prípadoch sa uvažuje aj o otázke, či je výstavba daného objektu v daných podmienkach možná a vhodná. V podstate sa prognózuje zmena prírodných podmienok, ktorá nastane počas výstavby, a ktorá môžu ovplyvniť podmienky prevádzky projektovanej budovy.  Názorným príkladom takéhoto prístupu je inžinierskogeologický prieskum pre potenciálne zatápané stavby, ktorý sme realizovali pre výstavbu rodinného domu alebo čerpacej stanice v Petrohrade. V priebehu prác sa určovali parametre prostredia umožňujúce prognózovať zmeny úrovne hladiny podzemnej vody a riešiť, pokiaľ je to nutné, problém ochrany objektov pred zatopením.

Navyše, počas inžinierskogeologického prieskumu pre čerpaciu stanicu sa riešila dôležitá praktická otázka návrhu konštrukcie stavebnej jamy. Vzhľadom na to že stavenisko malo limitované rozmery, spočiatku sa predpokladalo spevnenie stien jamy. Avšak výsledky našich prác preukázali možnosť vybudovania otvorenej stavebnej jamy, čo sa potvrdilo počas samotnej výstavby. Vďaka tomu sa náklady na výstavbu výrazne znížili. Uvedený príklad ilustruje skutočnosť, že šetrenie na inžinierskogeologickom prieskume nemá opodstatnenie.