• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Spôsob ochladzovania miestností, pozostávajúci z presunu ochladeného atmosférického vzduchu zo zóny stálych celodenných teplôt zeme.

V navrhnutom spôsobe sa miestnosť ochladzuje chladným atmosférickým vzduchom, ochladzovanie ktorého prebieha v dostatočnej hĺbke jazera, vodnej nádrže, mora, oceánu (v ďalšom akumulácie vody).

V tomto spôsobe sa využíva prirodzené rozloženie teploty vody vo vodnej akumulácii a predovšetkým jej ochladenie smerom do hĺbky. Napríklad, v Stredozemnom mori „v hĺbke nad 100 m je teplota vody prakticky stála a dosahuje približne 12 °C (Frolov, 1968)“. Podobné zákonitosti sa prejavujú dokonca v tropických šírkach.

Navrhnutá metóda sa realizuje nasledujúcim spôsobom. Na povrchu vodnej akumulácie sa umiestni plávajúca plošina, z ktorej sa atmosférický vzduch cez flexibilnú trubicu vtláča do hĺbky vodnej akumulácie, ktorá má dostatočne nízku teplotu (DNT), kde sa ochladzuje a potom premiestňuje do budovy. Trubica sa spúšťa do požadovanej hĺbky pomocou záťaže. Záťaž je na platforme upevnená káblom. Ak je to nevyhnutné, kábel sa môže použiť i pri transporte ochladeného vzduchu k brehu.

Dĺžka ochladzovania vzduchu, t. j. čas, v priebehu ktorého sa vzduch nachádza v zóne DNT, sa reguluje výkonom kompresora. Pri tranzite vzduchu v zóne teplej pobrežnej vody sa používajú izolačné potrubia, zachovávajúce teplotu vzduchu. Pumpa na vtláčanie vzduchu sa nachádza na brehu alebo v ochladzovanej budove. Pri tejto metóde sa ochladzovanie miestnosti vykonáva priamo vzduchom, pričom efektívnosť procesu ochladzovania sa reguluje množstvom privádzaného vzduchu.


Táto metóda je chránená patentovou prihláškou