• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Spôsob ochladzovania miestností využívajušij nizku teploty vody v hĺbke vodnej akumulácii.

Na ochladzovanie miestností sa navrhuje použiť atmosférický vzduch, ktorý sa sa ochladzuje vo vrstvy hornín nízkej teploty, nachádzajúcej sa blízko povrchu zeme. Za týmto účelom sa vzduch kompresorom vtláča do hornín a potom, po ochladení sa prečerpáva do miestnosti.

V navrhovanej metóde sa využíva známa závislosť zmien teploty hornín v podzemí od hĺbky. Ide predovšetkým o skutočnosť, že v miernom pásme sa zmeny teploty hornín riadia nasledujúcimi zákonitosťami: Počas leta, od zemského povrchu až po úroveň stálych teplôt sa teplota hornín znižuje a potom, smerom do hĺbky sa zvyšuje v súlade s geotermickým gradientom. Pritom, už v neveľkej hĺbke, sa celodenné kolísanie teploty vzduchu prakticky neprejavuje. Zóna stálych celodenných teplôt sa nachádza v hĺbke 0.8 – 1.2 метра оd povrchu terénu. Počas horúceho letného obdobia je jej teplota o 15 – 20 stupňov nižšia, než teplota vzduchu. Z toho vyplýva, že ak sa vzduch umiestni do ZSCT, ochladí sa na teplotu hostiteľských hornín a bude ho možné použiť na ochladzovanie budov.

Technická realizácia tejto metódy závisí od prírodných geologických podmienok. Geologické podmienky možno na základe priepustnosti hornín pre vzduch schematicky rozdeliť na tri typy – horniny s nízkou, strednou a vysokou priepustnosťou.

Použitie navrhovanej metódy umožní znížiť spotrebu elektrickej energie, zjednodušiť systém klimatizácie a v konečnom dôsledku znížiť emisie oxidu uhličitého.


Táto metóda je chránená patentovou prihláškou